Kategorie
Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA EKSPERTÓW

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” OGŁASZA NABÓR NA EKSPERTÓW  do oceny wniosków pod względem spełnienia kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Dorzecze Łeby” w  konkursach:

Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy (rozszerzenie usług o sprzedaż bezpośrednią, marginalną i ograniczoną, przetwórstwo, spełnienie wymogów, rozwój małej gastronomii, szkolenie dla rybaków w zakresie poszerzenia działalności)

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKU: 22.12.2021 r.

PRZEWIDYWANY TERMIN POSIEDZENIA RADY : 12.01.2022r.

Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich.

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKI: 15.12.2021r.

PRZEWIDYWANY TERMIN POSIEDZENIA RADY: 11.01.2022 r.

Zarząd zastrzega sobie zmiany terminu posiedzenia Rady

Od eksperta wymagane jest :

– doświadczenie w pracy z projektami unijnymi

– doświadczenie przy ocenie wniosków

Mile widziane jest :

– pracownik biura LGD/LSR z minimum 6 –cio miesięcznym stażem

– członek organu decyzyjnego LGD/LGR.

– cena brutto za ocenę  1 wniosku 

Na udokumentowanie doświadczenia wymagane są poświadczone kopie dokumentów
m.in. certyfikaty , zakres obowiązków do umowy o pracę , umowy na zlecenie , umowy o dzieło, itp., oraz oświadczenie że nie jest się pracownikiem biura LGD „Dorzecze Łeby”

Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro LGD „Dorzecze Łeby”

Ofertę wraz z dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną dyrektor@dorzeczeleby.eu lub papierową na adres: LGD „Dorzecze Łeby” ul. Jachtowa 8 84-360 Łeba do dnia 03.01.2022 r.  do godziny 15.00.