Gmina Gniewino

Gmina Gniewino

Zlokalizowana jest w północnej części powiatu wejherowskiego, nad Jeziorem Żarnowieckim. Pod względem folklorystycznym gmina Gniewino należy do regionu Kaszub Północnych. Ze względu jednak na przedwojenne podziały historyczne i na fakt, iż na obszarze gminy nie mieszka zbyt wiele osób ludności kaszubskiej, dziedzictwo kaszubskie nie jest tu silnie reprezentowane. Właściwie jedyną silnie eksponowaną, folklorystyczną atrakcją na terenie gminy jest skansen w „Nadolu” prezentujący zagrodę gburską – dużą zagrodę bogatego chłopa, oraz zagrodę rybacką („Rybacka Chata Kuhrów”).

Lata 70-te i 80-te zaznaczyły się dla gminy budową dwóch znaczących inwestycji – w postaci, obecnie istniejącej Elektrowni Wodnej „Żarnowiec” zbudowanej w latach 1973-1983 oraz niedokończonej budowy żarnowieckiej elektrowni jądrowej. Z tymi inwestycjami związany był rozwój infrastruktury w postaci zaplecza budowy, jak również budowa i modernizacja rozwiązań komunikacyjnych. Nierozłącznym elementem realizacji tak wielkich inwestycji był napływ znacznej ilości osób, które znalazły zatrudnienie przy ich realizacji. Część z tych osób osiedliła się na terenie gminy.

Lata 90-te, to już okres zdecydowanego, szybkiego rozwoju gminy Gniewino na wielu różnych płaszczyznach. Na płaszczyźnie turystyki i rekreacji rozwój gminy zaznaczył się zwłaszcza powstaniem stadionu sportowego oraz pływalni krytej.

Do najnowszych przedsięwzięć w gminie, należało m.in.: budowa Hotelu Mistral Sport w Gniewinie, Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjnego Kaszubskie Oko z Wieżą Widokową w Gniewinie oraz centrum sportowego ze Stadionem „Arena Mistrzów” w Gniewinie, modernizacja przystani w Nadolu nad Jeziorem Żarnowieckim z wypożyczalnią łodzi motorowych, kajaków i rowerów wodnych, budowa Stolemowej Groty w Nadolu z restauracją, terenami rekreacyjnymi i figurami stolemów (legendarnych kaszubskich olbrzymów i siłaczy). Poza tym zorganizowano Centrum Kultury w Gniewinie, w którym mieści się m.in. nowoczesna sala widowiskowo-kinowa na 170 osób oraz bowling.