Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”


Od 6 maja 2015 r. przedstawiciele samorządów z powiatu lęborskiego: Starosta Powiatu Lęborskiego, Burmistrz Miasta Lęborka, Burmistrz Miasta Łeby, Wójt Gminy Wicko, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, Wójt Gminy Cewice oraz Wójt Gminy Choczewo współpracują przy realizacji projektów przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów oraz rozwoju regionu.


Główny cel przyjętej strategii

wzmocnienie atrakcyjnej osiedleńczo i turystycznie marki obszaru dla stworzenia konkurencyjnej gospodarki tworzącej miejsca pracy

Cele szczegółowe

  • atrakcyjne miejsca pracy w turystyce
  • spójny i atrakcyjny wizerunek obszaru
  • poprawa warunków życia mieszkańców
  • gospodarcze wykorzystanie zasobów rybackich i rolnych

Gmina Gniewino
Gmina Wiejska Wejherowo