Koszty bieżące i aktywizacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Działanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja

Opis operacji:

Wdrażanie jednofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowanej ze środków EFMR

Cele operacji:

Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji

Wsparcie bieżącego funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania zapewniające sprawną i efektywną pracę Lokalnej Grupy Działania, w tym sprawne funkcjonowanie biura Lokalnej Grupy Działania oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz animowanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Wyniki operacji:

Animowanie LSR – doradztwo indywidualne poza siedzibą LGD, dla potencjalnych beneficjentów dotyczące m.in. rozliczania wniosków o płatność,  kwalifikowalności kosztów, w tym VAT, wniosku i dofinansowanie itp.

Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowaniu i przygotowaniu wniosków

Harmonogram rzeczowo-finansowy na 2016 rok

dodano 10.02.2016 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy na 2017 rok

dodano 25.01.2017 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy na 2018 rok

dodano 08.02.2018 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy na 2019 rok

dodano 06.02.2019 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy na 2020 rok

dodano 30.01.2020 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy na 2021 rok

dodano 01.02.2021 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy na 2023 rok

dodano 31.01.2023 r.