Kategorie
Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA EKSPERTA

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” ogłasza nabór na eksperta
do oceny wniosków pod względem zgodności z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
i spełnienia kryteriów z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Dorzecze Łeby” w  konkursach:

  1. Przedsięwzięcie 1.2.2 „Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich” dla samorządów
  2. Przedsięwzięcie 1.3.1 „Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy” dla przedsiębiorców

Od eksperta wymagane jest:

  1. obecność na posiedzeniu Rady LGD „Dorzecze Łeby” oraz obecność na posiedzeniu odwoławczym Rady LGD „Dorzecze Łeby” w przypadku, kiedy wpłynie odwołanie dotyczące wniosku, którego analizę przygotował ekspert,
  2. oświadczenie, że nie jest się pracownikiem, ani członkiem organu decyzyjnego LGD „Dorzecze   Łeby”,
  3. doświadczenie w pracy z projektami unijnymi,
  4. doświadczenie przy ocenie wniosków,
  5. podanie oferowanej ceny brutto za ocenę 1 wniosku.

Mile widziany jest :

– pracownik biura LGD/LSR z minimum 6 –cio miesięcznym stażem

– członek organu decyzyjnego LGD/LGR.

W ramach wykazania  doświadczania wymagane jest  dołączenie oświadczenia zawierającego wykaz przeprowadzonych ekspertyz w ramach Programu UE w okresie nie większym niż 3 lata od daty złożenia oferty.

Ofertę wraz z dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną dyrektor@dorzeczeleby.eu
lub papierową na adres: LGD „Dorzecze Łeby” ul. Jachtowa 8, 84-360 Łeba do dnia 24.10.2022 r. do godziny 15.00