Kategorie
Aktualności Nabór wniosków

Konkurs 2/2021 PRZEDSIĘBIORCY

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” ogłasza
konkurs nr 2/2021 dla PRZEDSIĘBIORCÓW.

Zakres tematyczny: „Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy (rozszerzenie usług o sprzedaż bezpośrednią, marginalną i ograniczoną, przetwórstwo, spełnienie wymogów, rozwój małej gastronomii, szkolenia dla rybaków w zakresie poszerzenia działalności)

Termin składania wniosków: 30.11.2021 r. – 22.12.2021 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Łeby, ul. Jachtowa 8,
84-360 Łeba, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do15.00 Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

Limit środków dostępnych w konkursie: 1 206 770,65 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

Szczegóły znajdują się w dokumentacji konkursowej: