Gmina Miasto Lębork

Lębork – miasto położone w pradolinie rzeki Łeby, pomiędzy zalesionymi wzgórzami na terenie zwanym Błękitną Krainą, w województwie pomorskim. Stolica powiatu, liczy ok. 35 tys. mieszkańców.

Przeszłość Lęborka jest ściśle związana z historią Polski i Niemiec. Według jednej z hipotez Lębork otrzymał prawa miejskie w 1285 roku z rąk księcia gdańskiego Mściwoja II, bardziej udokumentowany jest jednak fakt lokacji miasta na prawie chełmińskim przez Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Dietricha von Altenburga w 1341 roku.

Lębork leży na trasie Pomorskiego Drogi św. Jakuba Ap., który jest częścią szerszej sieci europejskiej, prowadzącej do Santiago de Compostela w Hiszpanii. W Sanktuarium św. Jakuba Ap. znajdują się relikwie świętego Jakuba Apostoła, który od 1998 roku jest oficjalnym Patronem Miasta.

Wizytówkę i ulubione miejsce spotkań mieszkańców i turystów stanowi ulica Staromiejska z częściowo zachowaną starą zabudową – kamienicami mieszczańskimi z przełomu XIX i. XX w., a także odrestaurowane średniowieczne obwarowania miejskie, które łączą się w centralnym punkcie starego miasta, na zrewitalizowanym Placu Pokoju. Uzupełnieniem są dwie fontanny – odnowiona w dawnym stylu fontanna z żabkami oraz nowoczesna, z podświetlanymi strumieniami wody i oprawą dźwiękową.

Przez miasto przepływa rzeka Łeba oraz jej dopływ – Okalica. Lębork to miasto zielone – trzy parki, liczne skwery, place zabaw, a także pływalnia, hala sportowo-widowiskowa, korty tenisowe, stadion, sezonowe sztuczne lodowisko oraz nowoczesne boiska ze sztuczną nawierzchnią, co gwarantuje dobry wypoczynek i relaks mieszkańcom i turystom.

Największym i najważniejszym wydarzeniem kulturalnym miasta są lipcowe Lęborskie Dni Jakubowe. Jest to impreza wielowymiarowa, łączącą historię, kulturę i tradycję minionych wieków z dużą ilością imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i handlowym

Miasto posiada rozbudowaną, nowoczesną infrastrukturę miejską – wodociągi, stację uzdatniania wody, kanalizację, nowoczesną oczyszczalnię ścieków, wysypisko odpadów stałych, elektrociepłownię opalaną biomasą, która najeży do najnowocześniejszych w kraju.

Główny kierunek rozwoju przestrzennego i gospodarczego miasta stanowi obszar zwany Lębork-Wschód, na wschodnich krańcach miasta przy drodze krajowej nr 6. Powstała tam również podstrefa „Lębork” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Warto zobaczyć

 • Zrewaloryzowane średniowieczne mury obronne wraz z trzema odbudowanymi basztami, w których prezentowane są wystawy
 • Baszta Bluszczowa z XIV w.
 • Sanktuarium św. Jakuba Ap. z XIV/XV w.
 • Zamek krzyżacki z XIV w.
 • Młyn i tzw. Dom Młynarza (XIV/XV w.) oraz spichlerz solny (XVI w.)
 • Neogotycki ratusz miejski z 1900r.
 • Kamienice mieszczańskie z przeł. XIX/XX w. przy ul. Staromiejskiej
 • Neogotyckie: kościół NMP Królowej Polski przy Pl. Kopernika, budynek poczty przy ul. Armii Krajowej
 • Muzeum przy ul. Młynarskiej 14/15: wystawa archeologiczna (pradzieje ziemi słupskiej i lęborskiej), galeria sztuki „Strome Schody”, gabinet Paula Nipkowa, prekursora telewizji urodzonego w 1860r. w Lęborku (Lauenburgu)
 • „Trasa Nipkowa” – oznakowana trasa turystyczna pokazuje miejsca, z którymi związany był prekursor telewizji, Paul Nipkow. Trasa rozpoczyna się przy Muzeum, ul. Młynarska 14/15;
 • w sali multimedialnej muzeum prezentowany jest film 3D o średniowiecznym systemie obronnym Lęborka.

Centrum Informacji Turystycznej
„Brama Kaszubskiego Pierścienia”
ul. Niepodległości 6
tel. +48 59 8420 134
lebork@kaszubskipierscien.pl

Informacja Turystyczna
„Stacja Kultura” (dworzec PKP)
ul. Dworcowa 8a
tel. +48 601 825 206
lotzl@wp.pl

Urząd Miejski w Lęborku
ul. Armii Krajowej 14
tel. 59 8624-280
www.lebork.pl