Kategorie
Aktualności

Zawiadomienie WZC

Na podstawie §13 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia że dnia 01.07.2024 r. godzina 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Porządek posiedzenia:

  1. Powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających i podjęcie uchwał w sprawie wyboru do Zarządu LGD.
  4. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających i podjęcie uchwał w sprawie wyboru do Rady LGD.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zakończenie posiedzenia.  

Jednocześnie informuję że zgodnie ze Statutem stowarzyszenia §13, pkt 3, drugi  termin zebrania ustala się na dzień 01.07.2024 r. o godzinie 13.15 WZC będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.                         

 Prezes Zarządu Krzysztof Łasiński