Kategorie
Aktualności

ZAWIADOMIENIE – Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 13 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” Zarząd stowarzyszenia zawiadamia że dnia 27.09.2021 r. godzina 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Porządek posiedzenia:

  1. Powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie merytoryczne z prac Zarządu za rok 2020.

4. Podjęcie Uchwały Nr 7/IX/2021.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020.

6. Podjęcie Uchwały Nr 8/IX/2021.

7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o pracy Zarządu.

8. Podjęcie Uchwały Nr9/IX/2021 r. ws. przeznaczenia zysku za 2020 rok.

9. Podjęcie Uchwały Nr 10/IX/2021 r. o udzielenie Zarządowi  absolutorium za 2020 rok.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie posiedzenia.   

Jednocześnie informuję że zgodnie ze Statutem stowarzyszenia § 3, pkt 3, drugi  termin zebrania ustala się na dzień 27.09. r. , godzina 13,15 WZC będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.                          

Prezes Zarządu Krzysztof Łasiński