Kategorie
Aktualności

Zawiadomienie o WZC

Na podstawie §13 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia że dnia 20.06.2024 r. godzina 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Porządek posiedzenia:

  1. Powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia oraz przyjęcie stosownych uchwał.
  4. Przyjęcie Uchwały nr x/VI/2024 dotyczącej zmiany wysokości składki dla samorządu powiatowego.
  5. Omówienie zmian w składzie organów decyzyjnych LGD „Dorzecze Łeby”
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie posiedzenia.  

Jednocześnie informuję że zgodnie ze Statutem stowarzyszenia §13, pkt 3, drugi  termin zebrania ustala się na dzień 20.06.2023 r. o godzinie 13.15 WZC będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.                         

 Prezes Zarządu Krzysztof Łasiński