Kategorie
Aktualności

Walne Zebranie Członków

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §13 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” Zarząd stowarzyszenia zawiadamia że dnia 10.01.2024 r. godzina 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Porządek posiedzenia:

  1. Powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przeprowadzenie wyborów i podjęcie uchwał w sprawie wyboru do Zarządu LGD na następną kadencję.
  4. Przeprowadzenie wyborów i podjęcie uchwał w sprawie wyboru do Rady LGD na następną kadencję.
  5. Przeprowadzenie wyborów i podjęcie uchwał w sprawie wyboru do Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie posiedzenia.  

Jednocześnie informuję że zgodnie ze Statutem stowarzyszenia §13, pkt 3, drugi  termin zebrania ustala się na dzień 10.01.2023 r. o godzinie 13.15 WZC będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.                          

 Prezes Zarządu Krzysztof Łasiński