Kategorie
Aktualności

Walne Zebranie Członków

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 13 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” Zarząd stowarzyszenia zawiadamia że dnia 23.11.2023 r. godzina 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Porządek posiedzenia:

  1. Powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Prezentacja z wykonania LSR na lata 2014-2020 – warsztat refleksyjny.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr WZC 2/2015 WZC LGD „Dorzecze Łeby” z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie wysokości i składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”.
  5. Podjęcie uchwały sprawie jednorazowego wsparcia funkcjonowania LGD „Dorzecze Łeby”
  6. Przeprowadzenie wyborów i podjęcie uchwał w sprawie wyboru do Zarządu LGD na następną kadencję.
  7. Przeprowadzenie wyborów i podjęcie uchwał w sprawie wyboru do Rady LGD na następną kadencję.
  8. Przeprowadzenie wyborów i podjęcie uchwał w sprawie wyboru do Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie posiedzenia.  

Jednocześnie informuję że zgodnie ze Statutem stowarzyszenia §13, pkt 3, drugi  termin zebrania ustala się na dzień 23.11.2023 r. o godzinie 14.15 WZC będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.                         

 Prezes Zarządu Krzysztof Łasiński