Kategorie
Aktualności

Konsultacje Lębork

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA RYBACTWA”

Sala Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14

06.07.2023, godz. 12.00

Wstępnie wiadomo już, że środki pozyskać będzie można na:

Samorządy — na infrastrukturę publiczną (np. place zabaw, ścieżki przyrodnicze lub edukacyjne), ochronę środowiska, czy zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu.

Organizacje pozarządowe — na projekty dla seniorów, dzieci i młodzieży lub osób z niepełnosprawnościami, zmniejszające ich wykluczenie społeczne lub poprawiające jakość życia społeczności, a także rozwijające kulturę i tradycje obszarów rybackich.

Przedsiębiorcy — będą mogli założyć/rozwinąć działalność nie tylko w zakresie rybołówstwa, lecz także w zakresie turystyki i czasu wolnego lub innych usług realizowanych dla społeczności.

Mieszkańcy — zyskają szansę, aby pozyskać środki na projekty dotyczące ograniczenia zużycia energii, przyczyniające się do zmniejszenia emisji CO2, czy produkcji i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych.

Od Państwa zależy kierunek działania oraz ostateczny Od Państwa zależy kierunek działania oraz ostateczny kształt strategii, na podstawie której będzie można pozyskiwać środki z Funduszy Europejskich dla Rybactwa.”

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” zaprasza na spotkanie dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się o godzinie 12.00 w dniu 06.07.2023 roku w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14. Będzie to kolejne z 10 zaplanowanych spotkań, które mają na celu uwzględnienie potrzeb samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców przy tworzeniu budżetu w ramach „Funduszy Europejskich dla Rybactwa” w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Zapraszamy szczególnie osoby związane z sektorem rybackim: armatorów, hodowców i rybaków, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców. Liczymy na pomysły, sugestie i propozycje dotyczące Państwa potrzeb jakie będą mogły być zrealizowanie w ramach „Funduszy Europejskich dla Rybactwa”.

Na spotkaniu zostanie przedstawiony stan wdrażania „Funduszy Europejskich dla Rybactwa”, plan działania naszego stowarzyszenia w aplikowaniu o środki pomocowe w ramach lokalnych strategii rozwoju oraz szacowany budżet i możliwości uzyskania dofinansowania w nowym okresie programowania.