Kategorie
Aktualności

Ankiety – Bursztynowy Pasaż

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bursztynowy Pasaż” aktualnie tworzy Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027, aby ubiegać się o środki z funduszu rolnego, które będą mogły zostać wykorzystane przez osoby i podmioty z naszego obszaru działania.

Zwracamy się prośbą o wypełnienie ankiet, które pomogą przygotować właściwie przedmiotową strategię w oparciu o Państwa uwagi i sugestie. Wyrażenie opinii w ankiecie zajmuje ok. 3- 4 minut i jest anonimowe. Pozyskane informacje zostaną uwzględnione przez nas przy konstruowaniu kierunków rozwoju obszaru Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” oraz budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Akcja zbierania odpowiedzi z wypełnionych ankiet trwa do 19 lutego 2023 r.

Ankieta dla rolników

Ankieta dotyczy działalności rolników na obszarze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” (LGD

Ankieta dla seniorów

Ankieta dotyczy sytuacji i potrzeb osób starszych (65+) zamieszkujących teren gmin: Wejherowo, Gniewino, Choczewo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i miasta Łeba, ma na celu dokonanie diagnozy potrzeb seniorów w zakresie aktywności podejmowanych podczas czasu wolnego, usług społecznych oraz komunikacji.