Kategorie
Aktualności

Zawiadomienie WZC

Na podstawie §13 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia że dnia 01.07.2024 r. godzina 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku odbędzie się Walne Zebranie Członków. Porządek posiedzenia: Jednocześnie informuję że zgodnie ze Statutem stowarzyszenia §13, pkt 3, drugi  termin zebrania ustala się na dzień 01.07.2024 r. o godzinie […]

Kategorie
Aktualności

Zawiadomienie o WZC

Na podstawie §13 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia że dnia 20.06.2024 r. godzina 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku odbędzie się Walne Zebranie Członków. Porządek posiedzenia: Jednocześnie informuję że zgodnie ze Statutem stowarzyszenia §13, pkt 3, drugi  termin zebrania ustala się na dzień 20.06.2023 r. o godzinie […]