Kategorie
Aktualności

Rejestr wniosków – przedsiębiorcy

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” publikuje rejestr złożonych wniosków dla Przedsięwzięcia 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy

Kategorie
Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA EKSPERTÓW

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” OGŁASZA NABÓR NA EKSPERTÓW  do oceny wniosków pod względem spełnienia kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Dorzecze Łeby” w  konkursach: Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy (rozszerzenie usług o sprzedaż bezpośrednią, marginalną i ograniczoną, przetwórstwo, spełnienie wymogów, rozwój małej gastronomii, szkolenie dla rybaków w zakresie […]

Kategorie
Aktualności

Rejestr wniosków – samorządy

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” publikuje rejestr złożonych wniosków dla Przedsięwzięcia 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich.

Kategorie
Aktualności

Życzenia

Kategorie
Aktualności

Konkurs